TrygghetLesarbrev
Meiningar:

«Born treng ein «overdose» tryggleik!»

AV Meiningar
Publisert

I SOS-barnebyer er det mors- og farsdag hele året. Trygge voksne er grunnfjellet i et barns liv – og i hele vårt arbeid.

Hver dag bygger foreldre over hele verden sten for sten på fundamentet i barns liv. Mammaer og pappaer skaper en hverdag med matpakke i sekken, hjelp med lekser, prat rundt middagsbordet, plaster på såret, nattaklem og faste rutiner. De fleste av oss gjør det automatisk fordi vi selv er vokst opp sånn.

I følge barnepsykolog Magne Raundalen trenger barn to ting; Kjærlighet og orden på livet. Barn er født med mange kapasiteter, men disse blir ikke utløst hvis barnet ikke også har god omsorg og et sunt miljø.

God omsorg er viktig for utviklingen av hjernen. Barn trenger å vokse opp i en familiesituasjon, i et hjem med helt alminnelige og forutsigbare rutiner. Det trengs ingen mirakelkur for å endre skjevutviklingen i et barns hjerne, det barnehjernen trenger er det alminnelige dagliglivet med rutiner og forutsigbarhet slik at hjernen kommer ut av kampmodus. Vi snakker om en resept på kontinuerlig positiv relasjonsendring resten av barndommen.

Foreldre som gir trygghet verden over er hverdagshelter, ja det er fristende å kalle dem superhelter!

Foreldre trenger ikke å være perfekte, de gjør også feil, men de er gode omsorgspersoner. De er superhelter fordi kraften i omsorgen har potensial til å bære gjennom flere generasjoner. God omsorg går i arv. God omsorg er grunnleggende for all utvikling det bygger samfunn og fjerner årsakene til mange av de utfordringene verden står overfor.

SOS-barnebyer har lang og veldokumentert kunnskap og praksis i omsorg for barn. Nesten 6000 SOS-mødre og -fedre over hele verden har foreldrerollen som jobb. Disse har ansvar for over 89 000 barn og ungdom og de er urokkelige i troen på barna. Gjennom familieprogram styrker vi familier i krise slik at de voksne selv kan ta vare på barna sine, og vi er med på å bygge og utvikle nye, trygge familier for barn som trenger det. Uansett er det barnets behov som står i fokus.

Barn trenger trygge voksne. De trenger voksne som tåler å stå i opplevelse av avvisning, frustrasjon og fortvilelse. Det vil røyne på for alle, og spesielt gjelder dette foreldre med ansvar for barn som har kommet skjevt ut og som trenger «en overdose trygghet», som psykologspesialist Dag Ø. Nordanger har uttalt.

Takk til alle våre hverdagshelter og superhelter som gir omsorg til barna hver eneste dag over hele verden, og da det er morsdag til helga, sender vi en ekstra takk til alle mammaer hjemme og ute!

Sonal Patel,
fylkesleder for frivillige for SOS-barnebyer i Hordaland

Klikk for å sjå kommentarar

Vil du ha nyheitsbrev frå Sunnhordland?

* må fyllast ut