Trekkjer tilbakeNyhende
Ber folk kasta fisken:

Salma trekkjer tilbake laks etter bakteriefunn

Bremnes Seashore AS har fått påvist spor av bakterien listeria monocytogenes på ein Salma halvloin med slaktedato 3. oktober 2019.

AV Vidar Hope
Publisert
Oppdatert:

Det skriv selskapet i ei pressemelding tysdag ettermiddag.

– For å vera heilt sikre tilbakekallar me alle Salma-produkt knytta til denne slakte-/pakkedagen. Dette gjeld alle Salma-produkt merka med partinummer 122324 og 221253. I tillegg gjeld det Salma Smoked merka med partinummer 221252, seier Simon Nesse Økland, utviklingssjef i Bremnes Seashore i pressemeldinga.

Dei tilbaketrekte produkta har ifølgje Økland vore i sal i butikk frå måndag 7. oktober, med unnatak av Obs Haugesund der varene var i sal frå fredag 4. oktober.

– Me beklagar det som har skjedd. Dei som har kjøpt desse produkta vert beden om å kasta dei dersom dei er merkte med dei aktuelle partinummera. Det er også mogleg å returnera produkta til butikken der dei vart kjøpt for å få pengane tilbake, skriv Økland.

Salma-laksen er sendt ut til heile landet

– Det må særs mange bakteriar til for å gjera friske folk sjuke, så det er gjerne personar som har nedsett immunforsvar, mellom anna gravide, eldre og nyfødde, som kan få alvorleg sjukdom frå listeria, legg han til.

Økland skriv vidare at Bremnes Seashore har eit omfattande prøvetakingsregime og vaskar ned produksjonslokala kvar einaste dag for å sikra god hygiene og trygg mat.

– Som følgje av påvisinga har me gjort ekstra tiltak med demontering og desinfisering. Produksjonen frå påfølgjande produksjonsdag er testa og trygge å eta. Det er ikkje funne listeria på andre produkt frå Bremnes Seashore, seier Økland.

Reportasje: Eventyret Bremnes Seashore

Les også

Klikk for å sjå kommentarar

Vil du ha nyheitsbrev frå Sunnhordland?

* må fyllast ut